WIND-POL Sp. z o.o. jest firmą windykacyjną działającą na rynku polskim, ukierunkowaną na wszechstronną obsługę rynku finansowego. Dzięki doświadczeniom naszego zespołu, sięgającym 1997 roku jesteśmy w stanie realizować zlecone nam zadania na wysokim i profesjonalnym poziomie. Działania operacyjne prowadzone są na terenie kraju i realizowane poprzez sieć filii szybkiego reagowania (Wrocław, Poznań, Gdańsk), bazując na profesjonalnym personelu, specjalizującym się w tej dziedzinie od wielu lat. Od roku 2005 firma rozszerzyła działalność o usługi związane z magazynowaniem oraz sprzedażą przedmiotów pochodzących z windykacji, w związku z zapotrzebowaniem kontrahentów oraz sukcesywnym rozwojem firmy. Głęboka znajomość rynku i doświadczenie w kontaktach z niesolidnymi klientami, pozwala nam na odpowiednie dostosowanie techniki działania do każdego przypadku, w sposób, który pozwoli minimalizować koszty i optymalizować zyski naszych Zleceniodawców.

Pełna współpraca i koordynacja działań ze Zleceniodawcą prowadzi do skrócenia czasu realizacji zlecenia nawet do kilku dni od daty jego otrzymania. Zachęcamy do prowadzenia przez naszą firmę kompleksowej windykacji, co pozwoli Państwu znacznie ograniczać koszty prowadzenia windykacji, jak również skróci czas prowadzenia powierzonej nam sprawy.

Nasze działania ukierunkowane są na kompleksowość proponowanych usług,
co zdecydowanie obniża ich koszty...:: GWARANTUJEMY

natychmiastowe podjęcie działań po otrzymaniu zlecenia

bieżącą informację o przebiegu realizacji zlecenia, na podstawie obligatoryjnej sprawozdawczości (opisowej i fotograficznej) wymaganej wewnętrznym regulaminem firmy

wpływ płatności od klientów (inkaso) bezpośrednio na wskazane konto bankowe

..:: MAGAZYNOWANIE

WIND-POL specjalizuje się w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze firm leasingowych i banków, zarówno w zakresie magazynowania, jak i w zakresie działalności windykacyjnej (umowy leasingowe, umowy przewłaszczenia) .
Nasza firma pragnie zaproponować współpracę w zakresie administracji i zarządzania majątkiem pochodzącym z rozwiązanych lub zakończonych umów oraz zbywania i przechowywania przedmiotów leasingowych, flotowych.
..:: USŁUGI

realizacja zleceń (interwencji) dotyczących zaległych płatności wynikających z umów leasingowych

inspekcje u "korzystającego" w celu potwierdzenia jego sytuacji finansowej

przejmowanie lub zabezpieczanie przedmiotów leasingu

inkaso należności od "korzystających"

ustalenia adresu "korzystającego" lub lokalizacji przedmiotu leasingu

strona główna | oferta | sprzedaż przedmiotów poleasingowych | sprzedaż samochodów poleasingowych | usługi | magazynowanie | dodatki | kontakt